NAK

Gepubliceerd: 20 dagen geleden

Operationeel Directeur

NL
€ 90.000 - € 138.000 (Jaar)
Gepubliceerd: 20 dagen geleden
Solliciteer nu

De organisatie

  De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Wij zijn in 1932 opgericht door de sector opdat er in de wereld maximaal vertrouwen is in het Nederlandse zaaizaad- en pootgoed. De NAK is een zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wettelijke keuringen uitvoert. Onze gespecialiseerde keurmeesters verrichten tijdens het seizoen alle keuringen die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over geaccrediteerde laboratoria waar grootschalige nacontrole op pootaardappelen wordt gedaan onder andere door toepassing van moleculaire onderzoekstechnieken. Op basis van de inspecties en keuringen certificeert de NAK al het goedgekeurde zaaizaad en pootgoed. De NAK certificering geldt wereldwijd als een zeer toonaangevende kwaliteitsstandaard en draagt wezenlijk bij aan het vertrouwen in de kwaliteit van het Nederlandse zaaizaad en pootgoed.

  De NAK is een organisatie met zeer betrokken medewerkers waar kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat. De NAK opereert in een dynamische omgeving op het snijvlak van privaat en publiek. Wij voeren wettelijke taken uit die mede voortvloeien uit Europese wet- en regelgeving en zijn daarmee enerzijds toezichthoudend op de sector en tegelijkertijd zorgen wij met onze keuringen voor een kwaliteitsborging en dragen daarmee bij aan de goede reputatie van de sector in binnen- en buitenland. Onze certificering straalt wereldwijd gezag uit en dat willen we graag zo houden.

  In de afgelopen maanden is tevens hard gewerkt aan de verbetering van de sturing en governance binnen de NAK. Dat heeft ondermeer geleid tot het besluit van het bestuur om over te gaan naar een tweehoofdige directie van de NAK bestaande uit een algemeen directeur en een operationeel directeur. We staan nu aan de vooravond van de implementatie hiervan en het werven van een operationeel directeur is daarin de volgende stap.

  De directie vormt het boegbeeld van de organisatie en stuurt de strategische ontwikkeling van de NAK.

  Belangrijke strategische speerpunten zijn:

  • Verbinding met sector versterken.
  • Implementatie Europese kaders in NAK beleid en processen.
  • Optimaliseren procesinrichting en digitalisering binnen de NAK.
  • Interne samenwerking en verbinding verbeteren.

  De functie en positie

  Operationeel Directeur

  Als operationeel directeur ben je het inhoudelijk gezicht naar de sector en ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het primair proces van de NAK; van beleidsontwikkeling tot keuringen op het land en in het lab. Je verbindt, samen met de algemeen directeur, de buitenwereld met de binnenwereld. Je stimuleert samenhang en éénheid, bent gericht op samenwerken en erkent de waarde en kracht van verbinden.

  Jij staat voor een open cultuur, vindt een transparante werkwijze belangrijk en vervult daarin een voorbeeldrol. Je draagt bij aan een lerende omgeving binnen de organisatie. Je weet verbinding te maken tussen het beleid en de uitvoering en zorgt hierbij voor een heldere communicatie.

  Je bent zichtbaar in de organisatie waarbij je graag de inhoud wil snappen en intrinsiek gemotiveerd bent om met plezier het boegbeeld te zijn.

  Taakgebieden

  • · Je geeft (deels indirect) leiding aan de uitvoerende afdelingen: Klantenservice, Buitendienst en Laboratorium en aan een nader te bepalen aantal leidinggevenden / medewerkers van keuringsinhoudelijke stafafdelingen (ongeveer 200 fte).
  • Je bent beslissingsbevoegd inzake het nemen van keurings- en fyto-beslissingen.
  • Je vertaalt strategische doelstellingen naar operationele doelstellingen en draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en vormgeven van keuringsmethoden en het beleid en samenwerking ten aanzien van de keuringen en het uitvoerend beleid van fytotaken en houdt hier toezicht op.
  • Je stimuleert de introductie en implementatie van nieuwe concepten, diensten en werkwijzen, je zorgt hierbij voor verbinding tussen de verschillende afdelingen.
  • Je brengt kwaliteitsbewustzijn binnen alle operationele teams en zorgt voor uniformiteit in werken, meer integraal denken en gericht op onze sector.
  • Je bent resultaatgericht en stuurt op productiviteitsnormen, onderzoekt afwijkingen en stimuleert verbetering.
  • Je assisteert bij het informeren en ondersteunen van het bestuur en bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van vergaderingen van vaste commissies en adviesraad.
  • Je vertegenwoordigt inhoudelijk de NAK, zowel nationaal als internationaal.
  • Je onderhoudt contacten met handelshuizen, brancheorganisaties, NVWA, ministerie van LNV en researchinstituten.
  • Je geeft leiding aan het operationeel overleg.
  • Je rapporteert aan de algemeen directeur en informeert de algemeen directeur proactief over feiten, omstandigheden en ontwikkelingen, die uit oogpunt van de integrale sturing van de NAK van belang zijn.

  Wat vragen wij aan werkervaring en opleidingsachtergrond

  • Je hebt ruime ervaring in een (eindverantwoordelijke) managementrol.
  • Je bezit een goed ontwikkeld academisch werk- en denkniveau.
  • Je hebt kennis over en ervaring in de agrarische sector. Je hebt voldoende weet van plantkunde.
  • Je bent bekend met de unieke positionering van een zelfstandig bestuursorgaan en in staat om voor de sector te werken en de autonome rol en taak van NAK te kunnen vervullen.
  • Je spreekt de taal van de sector en bent in staat om je soepel te bewegen in het veld van verschillende overheidsgremia.
  • Aantoonbare ervaring met IT en/of informatiemanagement vraagstukken/processen en de implementatie hiervan is een pre.

  Wij herkennen in jou het volgende competentieprofiel

  • Analytisch vermogen en strategisch inzicht, je kan snel doorgronden hoe zaken lopen en kunt deze ook duiden en hierop plannen en acteren.
  • Accuratesse, je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail.
  • Samenwerking, je zoekt deze niet alleen zelf op, maar stimuleert ook om elkaar op te zoeken.
  • Empathisch vermogen, je herkent de drijfveren van de medewerkers en laat mensen vanuit hun kracht werken, je stimuleert daarbij ontwikkeling en groei.
  • Verbinding, je creëert verbinding en draagvlak in zowel de manier van werken als ook in de cultuur.
  • Transparantie, je bent open over je rol en stimuleert ook openheid bij anderen in houding en gedrag. Je bent je hierbij bewust van jouw voorbeeldgedrag als (mede-)directeur en reflecteert op je eigen leiderschap.
  • Enthousiasme en integriteit, je weet dit te balanceren met gezonde zakelijke daadkracht.
  • Bruggenbouwer, je inspireert, daagt uit en bent tegelijkertijd toegankelijk.
  • Communicatief sterk, je bent helder en transparant in zowel Nederlands als Engels.

  Wat hebben we jou te bieden

  De NAK vervult een onmisbare rol in de keten van productie en handel van Nederlands zaaizaad en pootgoed. De ambities van de NAK om hier een nog betere bijdrage aan te leveren zijn groot. In de rol van operationeel directeur krijg je de mogelijkheid om jouw visie, input en sturing te geven aan deze ambitie. We bieden je een uitdagende plek in een gedreven en enthousiast en trots team.

  De NAK heeft als zelfstandig bestuursorgaan een eigen CAO. De functie van operationeel directeur is binnen de CAO gewaardeerd op schaal O, met de volgende elementen:

  • Salarisrange: € 90.000 tot € 138.000 (inclusief vakantietoeslag) afhankelijk van kennis en ervaring
  • Een (voor de medewerker) premievrij pensioen
  • Een leaseauto
  • Het betreft een fulltime functie (40 uur per week)
  • 25 vakantiedagen en 12 ADV dagen bij een fulltime werkweek
  • Deels thuiswerken is bespreekbaar

  Hoe verloopt het selectieproces

  De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Walter Huurdeman van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de NAK.

  Planning

  Sluiting reactietermijn: week 48

  Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Walter Huurdeman: week 48 en begin 49

  Eerste ronde selectiegesprekken: week 50

  Tweede ronde selectiegesprekken: week 51

  Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen

  Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen

  Beoogde datum indiensttreding: februari 2023

  Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.

  Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

  Informatie

  Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen Ronald Bruin of Walter Huurdeman, telefoon 035 - 694 8000.

  Galan Groep

  Rutgers van Rozenburglaan 2

  3744 MC Baarn

  T +31 (0)35 694 80 00

  E office@galangroep.nl

  www.galangroep.nl

  Solliciteer nu

  Vacature details

  Fulltime / parttime

  Opleiding

  Dienstverband