de Rechtspraak

Gepubliceerd: 17 dagen geleden

Deskundig lid (pachterszijde) voor de Pachtkamer en de Centrale Grondkamer

Leeuwarden
Gepubliceerd: 17 dagen geleden
Solliciteer nu

Deskundig lid (pachterszijde) voor de Pachtkamer en de Centrale Grondkamer

We zoeken een agrariër die (grotendeels) pachter is en die een actieve bijdrage wil leveren aan de rechtspraak.

De Pachtkamer
De Pachtkamer (PK) van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Centrale Grondkamer (CG) behandelen en beslissen in een meervoudige kamer in rechtszaken over pacht, in hoger beroep van vonnissen van de pachtkamers van de rechtbanken of beschikkingen van de grondkamers. De PK en de CG zijn de laatste feitelijke instanties in pachtzaken. Van deze kamer maken niet-rechters als deskundige leden deel uit.

Wie zoeken wij?
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zoekt voor de PK en de CG een deskundig lid met een pachtersachtergrond. De voorkeur gaat uit naar een actieve agrariër die (grotendeels) pachter is. Kandidaten dienen een HBO of universitair werk- en denkniveau te hebben en in staat te zijn tot een onafhankelijke oordeelsvorming.

Verder weegt in uw voordeel mee:

 • diepgaande en actuele kennis van en ruime ervaring in de agrarische praktijk;
 • ervaring met het pachten van grond en/of gebouwen;
 • ervaring met collegiale besluitvorming en/of teamwork;
 • een reële bijdrage kunnen leveren aan een goede beslissing;
 • kennis van en/of ervaring met taxatie van grond en gebouwen of de bereidheid die op te doen;
 • kunnen beoordelen van jaarrekeningen en bedrijfsplannen van agrarische ondernemingen;
 • bekend staan als onafhankelijk en onpartijdig en niet geassocieerd worden met uitsluitend belangen van pachters of verpachters.

Taken deskundig lid
Van een deskundig lid wordt verwacht, dat hij/zij:

 • vanuit de eigen deskundigheid de zaken voorbereidt;
 • als lid van het rechterlijk college, onafhankelijk en onpartijdig, deelneemt aan de zittingen, beraadslagingen en besluitvorming van de PK en de CG;
 • samen met de andere leden gemotiveerd uitspraken doet;
 • pachtobjecten taxeert of taxaties beoordeelt.

Bijzonderheden
De benoemingstermijn bedraagt vijf jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor vijf jaar.

Vergoeding
Het deskundig lid ontvangt voor de werkzaamheden op grond van een wettelijke regeling vacatiegeld en een vergoeding van onkosten.

Belangstelling?
Een referentieprofiel voor deskundig lid van de PK en CG is op verzoek op te vragen bij HRM afdeling via HRM.gh-arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl Inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij M.S.A. van Dam, voorzitter van de PK en CG, telefoon 06-11 79 40 37.

Sollicitaties met vermelding van de naam en de mailadressen van twee referenten kunt u vóór 12 augustus 2024 zenden aan waarnemend president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, de heer E. Bongers , door tussenkomst van de afdeling HRM, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem of mailen naar HRM.gh-arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl.   

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 4 september 2024 en het gesprek met het gerechtsbestuur op 18 september 2024.

Solliciteer nu

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Carrièreniveau