Land van Ons

Gepubliceerd: 23 dagen geleden

Gezocht: biologische boer / opvolger bedrijf

Ransdaal, Voerendaal
Gepubliceerd: 23 dagen geleden

Gezocht: biologische boer

Land van Ons ( https://landvanons.nl/ ) zoekt een jonge opvolger of boerenstel voor een prachtig gemengd bedrijf in Ransdaal (gemeente Voerendaal in Zuid-Limburg).

Het gaat om de opvolging van Jos Soogelee voor zijn bedrijf Hemelsvlees (https://hemelsvlees.nl).

De huidige bedrijfsvoering bestaat uit 2 gezonde onderdelen: vleeskoeien en de teelt en kerstbomen. Belangrijk aspect hiervan is dat alles zelf vermarkt wordt. Het zoeken naar een opvolger gebeurt in nauwe samenspraak met Jos en Ingrid.
Het bedrijf gaf al veel voorrang aan duurzaamheid en natuur-inclusiviteit. Voor Land van Ons is het van belang dat het bedrijf op termijn volledig omschakelt naar een biologische bedrijfsvoering en dat het bedrijfseconomisch rendabel blijft voor de opvolgende jonge boer. Het bedrijf heeft 11 ha eigen grond en 14 ha in pacht.

In het voortraject van de zoektocht naar passende opvolging zijn de percelen en opstallen getaxeerd. Daarnaast is er natuurlijk sprake van dieren, machines etc. om het bedrijf te kunnen runnen. De boerderij en het bedrijf zijn 100% in eigendom van Jos.

Het is een gezond en goed renderend bedrijf. De opvolger zal zich (bijvoorbeeld via een maatschap) stapsgewijs over een periode van 3-5 jaar inkopen in het bedrijf, om uiteindelijk volledig eigenaar te worden van het bedrijf. Hierbij zal Land van Ons de gronden aankopen en deze terug verpachten om het benodigde startkapitaal te beperken. De opvolgend boer/maatschap maken financieringsafspraken over de rest. Dit zal dus ook zeker financiële commitment en slagkracht van de opvolgende boer vragen. In het verdere selectieproces zal dit in samenspraak met Jos nader worden besproken.

Een uitgebreide kennismaking met Jos, zijn bedrijf, zijn wens om te zoeken naar een opvolger is te zien in een reportage van Omroep Limburg 1. ( https://hemelsvlees.nl/de-toekomst-van-het-hemelrijk/)

Reacties kunnen gestuurd worden naar Philippe Terheggen en Harry Kester, via Philippe.vrijwilligers@landvanons.nl

Land van Ons heeft al doel natuur veel ruimte te geven op (biologisch) boerenland en is een groeiende burger coöperatie met bijna 25.000 deelnemers, 17 percelen en bij elkaar 270 ha grond.

Vacature details

Fulltime / parttime

Opleiding

Carrièreniveau

Dienstverband