Land van Ons

Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden

Bestuursleden gezocht

NL
Gepubliceerd: ongeveer 1 maand geleden

Land van Ons is een burgercoöperatie met als doel het herstel van biodiversiteit en landschap op het boerenland. We doen dat door grond te kopen en samen met onze pachters verder te ontwikkelen in de richting van biologische en natuurinclusieve landbouw.

Bestuursleden bieden wij de mogelijkheid te participeren in een bevlogen en hardwerkend team en mede leiding te geven aan de aanpak van de praktische vraagstukken èn aan de verdere uitbouw van de lange termijn strategie. We werken op vrijwillige basis zodat we het geld van onze deelnemers hoofdzakelijk kunnen gebruiken voor de aankoop van grond en de verbetering van de biodiversiteit.

De portefeuilles worden in onderling overleg verdeeld. De nieuwe bestuursleden zullen in ieder geval de selectie en aankoop van landbouwgrond respectievelijk landbouw en de korte keten in portefeuille hebben. We zouden graag in contact komen met geïnteresseerden met kennis en ervaring op bovengenoemde gebieden. We moedigen met name ook (ex) boeren (m/v) met bestuurlijke ervaring aan zich te melden.

Verder vragen we van onze nieuwe bestuursleden:

• Deelt de visie en missie van Land van Ons en is/wordt deelnemer

• Heeft commercieel en bedrijfseconomisch inzicht

• Beschikt over goede contactuele eigenschappen en samenwerkingsbereidheid

• Een achtergrond en netwerk in de agrarische sector is een pré

• Eindverantwoordelijkheid in een eerdere functie is een pré

Procedure

Een sollicitatiecommissie voert (online) gesprekken met de kandidaten. De voorgedragen nieuwe bestuursleden zullen ter goedkeuring aan de deelnemers aan de coöperatie worden voorgelegd.

Uw reactie graag sturen naar vrijwilligers@landvanons.nl. Nadere informatie over de functies is te verkrijgen bij Janneke Hoekstra 06-51008300.

Vacature details

Fulltime / parttime

Dienstverband